Nếu bạn có khoản nợ đã lâu vẫn chưa thu hồi được, vì bất kỳ lý do gì …
Hãy cân nhắc việc bán khoản nợ đó cho 1 công ty chuyên mua bán nợ hợp pháp.

Hiệu quả của việc bán nợ :
+ Chủ nợ sẽ nhận được tiền trong khoảng thời gian sớm nhất theo thỏa thuận, để tái đầu tư hay xử lý vào các kế hoạch cụ thể.
+ Chủ nợ không phải chịu trách nhiệm pháp lý gì liên quan đến việc xử lý nợ của công ty mua bán nợ.

Khó khăn khi cân nhắc việc bán nợ :
+ Chủ nợ phải chấp nhận thực tế là phải hy sinh giá trị của khoản nợ, vì mua nợ là mua tài sản có tính rủi ro cao, do đó tất cả các công ty mua bán nợ đều chỉ định giá thanh toán cho chủ nợ trên dưới 50% giá trị thực tế của khoản nợ.
+ Cụ thể : Nếu khoản nợ trị giá là 1 tỷ VNĐ thì khi bán nợ, chủ nợ chỉ nhận được trên dưới 500 triệu VNĐ ( tùy theo khả năng đàm phán và định giá của hai bên ).

Tin liên quan

Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh