Khi có nhu cầu bán nợ, chủ nợ cung cấp cho Công ty Mua bán nợ các tài liệu liên quan đến khoản nợ như sau:

– Chốt giá trị thực tế còn lại của khoản nợ (gốc và lãi), ngày tháng phát sinh, đến hạn, quá hạn thanh toán; nguyên nhân chưa thu hồi được nợ; tình hình hoạt động, tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của khách nợ; …v.v.

– Cung cấp cho bên mua nợ tối thiểu 1 trong các loại chứng từ sau đây:

+ Biên bản đối chiếu, xác nhận và cam kết thanh toán nợ;

+ Khế ước vay nợ; Hợp đồng kinh tế, Biên bản thanh lý hợp đồng kinh tế (nếu có) liên quan đến khoản nợ;

+ Hợp đồng thế chấp, cầm cố tài sản hoặc Biên bản thoả thuận xử lý tài sản đảm bảo cho khoản nợ; Hồ sơ tài liệu pháp lý liên quan đến tài sản đảm bảo;

+ Công văn, tài liệu, giấy yêu cầu thanh toán nợ của chủ nợ đối với khách nợ;

+ Bản án ra phán quyết, phân xử tranh chấp của Toà án về khoản nợ; Quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án liên quan đến khoản nợ;

+ Các tài liệu liên quan khác về khoản nợ và tình hình hoạt động, tình hình tài chính của khách nợ.

Trên cơ sở xem xét, đánh giá hồ sơ và đề nghị bán nợ của chủ nợ, TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ MUA BÁN NỢ TOÀN CẦU và chủ nợ sẽ cùng đàm phán thoả thuận biện pháp xử lý, mua bán khoản nợ theo giá cả thị trường “thuận mua, vừa bán” thông qua phương thức thoả thuận.

Việc mua, bán nợ được thực hiện trên cơ sở hợp đồng ký kết giữa hai bên.

Tin liên quan

Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh